Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Bądź EKO – nadaj przedmiotom drugie życie – konkurs ekologiczny

Bądź EKO – nadaj przedmiotom drugie życie – konkurs ekologiczny

Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego zaprasza do udziału w konkursie „Bądź EKO – nadaj przedmiotom drugie życie” współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Celem Konkursu jest m.in. tworzenie proekologicznych wzorców zachowań oraz kształtowanie postaw, wartości, nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody czy też wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży dotyczącej powstawania problemów środowiskowych i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska.

W Konkursie mogą uczestniczyć szkoły podstawowe z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego. Konkurs jest kierowany do uczniów przedszkoli (klas 0) i szkół podstawowych (kl. I-VIII). Uczestnicy mogą wybrać jedną formę zadania konkursowego: plastyczną lub literacką.

W formie plastycznej udział mogą wziąć grupy 3-osobowe, które przygotują trójwymiarową pracę przestrzenną z wykorzystaniem metody upcyklingu. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczno-techniczną, przy jednoczesnym obowiązkowym wykorzystaniu elementów z surowców wtórnych. Skala wykonanej pracy jest dowolna, jednak praca nie może przekraczać wymiarów 50x50x100 cm.

W formie literackiej polegającej na stworzeniu pracy pisemnej (apel, list, opowiadanie, wiersz, esej – do wyboru) związanej z promowaniem postaw ekologicznych może brać udział jeden uczestnik.  Praca może zajmować minimum 1 stronę A4, natomiast maksymalna liczba stron to 5 w formie A4. Pracę, które nie spełniają wymogów nie będą brały udziału w konkursie. Wymogiem jest, aby praca była napisana odręcznie.

Szczegóły konkursu są dostępne w Regulaminie poniżej.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa (załącznik nr 2)  i złożenie jej za pośrednictwem poczty lub e-mailem (skan podpisanego dokumentu na adres: ecn@technopark.kielce.pl) do siedziby Organizatora (Kielecki Park Technologiczny, Energetyczne Centrum Nauki, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce) w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2020 r. do godziny 16.00 oraz załącznika nr 3, zawierającego zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie.

Termin wykonania i przekazania prac konkursowych mija 21 lutego 2020 r.

Do pobrania:

Regulamin konkursu – załącznik nr 1

Deklaracja Uczestnictwa – załącznik nr 2: Forma plastyczna i Forma literacka

Zgoda rodziców/opiekunów – załącznik nr 3