Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Zaplanuj wizytę > Ceny biletów

Ceny biletów

BILETY INDYWIDUALNE – ZWIEDZANIE WYSTAWY

Bilet normalny – 32,00 zł/os. (zwiedzanie 90 minut) / Bilet normalny – 22,00 zł/os. (zwiedzanie 45 minut)

Bilet ulgowy – 26,00 zł/os. (zwiedzanie 90 minut) / Bilet ulgowy – 20,00 zł/os. (zwiedzanie 45 minut)
(Przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej 5 – 19 lat, studentom oraz doktorantom – do 26 lat, seniorom – powyżej 65 lat, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki (legitymacja, dowód osobisty, orzeczenie).

Bilet rodzinny – 26,00 zł/os. (zwiedzanie 90 minut) / Bilet rodzinny – 20,00 zł/os. (zwiedzanie 45 minut)
(Przysługuje co najmniej 3-osobowej rodzinie: 1 opiekun dorosły + 2 dzieci lub 2 dorosłych opiekunów + min. 1 dziecko; maks. 7 dzieci w wieku od 5 do 18).

Bilet bezpłatny – dziecko poniżej 5 roku życia
(Przysługuje dzieciom do 4 roku życia. Każde dziecko musi być pod opieką dorosłego opiekuna. Opiekun musi zakupić dla siebie bilet wstępu na wystawę).

Bilet Naukowe urodziny (120 minut) – 40 zł/os. (min. 6, maks. 25 uczestników)
wstęp wolny dla 2 opiekunów, dodatkowi opiekunowie 20,00 zł/os.
Bilet obejmuje udostepnienie strefy poczęstunkowej, udział w urodzinowych warsztatach, zwiedzanie wystawy oraz projekcję filmu w kinie. Obowiązuje wcześniejsza zaliczka.
Wszelkie aspekty poczęstunkowe leżą po stronie rodziców/opiekunów


BILETY GRUPOWE – ZWIEDZANIE WYSTAWY

Bilet grupowy – 26,00 zł/os. (zwiedzanie 90 minut) / Bilet grupowy – 20,00 zł/os. (zwiedzanie 45 minut)
(Przysługuje grupom powyżej 9 i maksymalnie do 60 osób).

Bilet bezpłatny dla opiekuna grupy
(Na pełne 10 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna grupy).


BILETY GRUPOWE – ZWIEDZANIE WYSTAWY + WARSZTATY

Bilet wystawa + warsztaty – 39,00 zł/os.
(Bilet upoważnia do udziału w warsztatach w laboratorium “Generator Mocy” oraz zwiedzania wystawy “Energia”).

Bilet bezpłatny dla opiekuna grupy
(Na pełne 10 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna grupy).


BILETY INDYWIDUALNE I GRUPOWE – WARSZTATY

Bilet indywidualny – 25,00 zł/os. (warsztaty 45 minut) / Bilet grupowy – 25,00 zł/os. (warsztaty 45 minut)
Warsztaty dla uczestników od 6 roku życia.

Bilet bezpłatny dla opiekuna grupy
(Na pełne 10 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna grupy).


BILET OPEN DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Bilet OPEN normalny – 52,00 zł/os. / Bilet OPEN ulgowy – 39,00 zł/os.
Bilet OPEN upoważnia do jednorazowego wstępu na ekspozycję. Bilet upoważnia do nieograniczonego czasowo jednorazowego zwiedzania wystawy Energetycznego Centrum Nauki KPT w dniach i godzinach otwarcia wystawy (od rozpoczęcia pierwszej tury zwiedzania, aż do zakończenia ostatniej).
W wypadku opuszczenia przestrzeni Centrum, bilet uznaje się za wykorzystany – bilet traci ważność.


BILETY INDYWIDUALNE I GRUPOWE – WYDARZENIA SPECJALNE

Bilet wydarzenie specjalne – cena biletu ustalana jest każdorazowo przed organizacją wydarzenia specjalnego.


DUŻA RODZINA
uprawnienia i ceny biletów w ramach Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce (na podstawie Uchwały RM Kielce Nr LXXIXI/1589/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku)

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Prezydenta Miasta Kielce, a także członkowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (dotyczy placówek, które na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Kielce świadczą na rzecz Miasta Kielce usługi w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej) mogą 1 raz w miesiącu skorzystać ze zniżki na zakup biletu wstępu na wystawę lub warsztaty (50 % zniżka dla dzieci / 20% zniżka dla dorosłych od cen biletów wejściowych)

Cena biletów z uwzględnieniem zniżki*
ZWIEDZANIE WYSTAWY 90 minut:
Bilet normalny dla osoby dorosłej – 25,60 zł/os.
Bilet ulgowy dla osoby dorosłej (zgodnie z uprawnieniami) – 20,80 zł/os.
Bilet ulgowy dla dzieci – 13,00 zł/os.

ZWIEDZANIE WYSTAWY 45 minut:
Bilet normalny dla osoby dorosłej – 17,60 zł/os.
Bilet ulgowy dla osoby dorosłej (zgodnie z uprawnieniami) – 16,00 zł/os.
Bilet ulgowy dla dzieci – 10,00 zł/os.

WARSZTATY tematyczne 45 minut:
Bilet dla osoby dorosłej – 20,00 zł/os.
Bilet ulgowy dla dzieci – 12,50 zł/os. (warsztaty dla uczestników od 6 r.ż.)

*Skorzystanie ze zniżki przez rodziców/opiekunów (zamieszkujących na terenie miasta Kielce) jest możliwe wyłącznie przy zakupie biletu po okazaniu Karty Dużej Rodziny wydanej przez Prezydenta Miasta Kielce wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość właściciela karty a w przypadku dzieci i osób uczących się z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości Karta ważna jest z Kartą rodzica lub dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna lub rodzeństwa. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania ze zniżki dla członków rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka nie zamieszkujących na terenie miasta Kielce jest Karta, którą przyznał wójt/ burmistrz/prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wraz z zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.


Informacje dodatkowe:
1. Wskazane ceny zawierają podatek VAT;
2. W celu otrzymania faktury VAT należy w momencie dokonywania zakupu biletu/ów podać niezbędne dane do wystawienia faktury VAT:
– imię nazwisko lub nazwę nabywcy;
– adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica);
– numer NIP (nie dotyczy osób fizycznych).