Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki > Zaplanuj wizytę > Ceny biletów

Ceny biletów


BILETY INDYWIDUALNE – ZWIEDZANIE WYSTAWY

Bilet normalny – 32,00 zł (zwiedzanie 90 minut) / Bilet normalny – 22,00 zł (zwiedzanie 45 minut)

Bilet ulgowy – 26,00 zł (zwiedzanie 90 minut) / Bilet ulgowy – 20,00 zł (zwiedzanie 45 minut)
(Przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej 5 – 19 lat, studentom oraz doktorantom – do 26 lat, seniorom – powyżej 65 lat, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki (legitymacja, dowód osobisty, orzeczenie).

Bilet rodzinny – 26,00 zł (zwiedzanie 90 minut) / Bilet rodzinny – 20,00 zł (zwiedzanie 45 minut)
(Przysługuje co najmniej 3-osobowej rodzinie: 1 opiekun dorosły + 2 dzieci lub 2 dorosłych opiekunów + min. 1 dziecko; maks. 7 dzieci w wieku od 5 do 18).

Bilet z kielecką Kartą Dużej Rodziny – 25,00 zł (zwiedzanie 90 minut) /
Bilet z kielecką Kartą Dużej Rodziny – 18,00 zł (zwiedzanie 45 minut)
(Przysługuje rodzinie posiadającej Kartę Dużej Rodziny – maks. 2 dorosłych opiekunów + 7 dzieci).

Bilet bezpłatny – dziecko poniżej 5 roku życia
(Przysługuje dzieciom do 4 roku życia. Każde dziecko musi być pod opieką dorosłego opiekuna. Opiekun musi zakupić dla siebie bilet wstępu na wystawę).

Bilet Naukowe urodziny (120 minut) – 35 zł/os. (min. 6, maks. 25 uczestników)
wstęp wolny dla 2 opiekunów, dodatkowi opiekunowie 20,00 zł/os.
Bilet obejmuje udostepnienie strefy poczęstunkowej, udział w urodzinowych warsztatach, zwiedzanie wystawy oraz projekcję filmu w kinie. Obowiązuje wcześniejsza zaliczka.
Wszelkie aspekty poczęstunkowe leżą po stronie rodziców/opiekunów


BILETY GRUPOWE – ZWIEDZANIE WYSTAWY

Bilet grupowy – 26,00 zł (zwiedzanie 90 minut) / Bilet grupowy – 20,00 zł (zwiedzanie 45 minut)
(Przysługuje grupom powyżej 9 i maksymalnie do 60 osób).

Bilet bezpłatny dla opiekuna grupy
(Na pełne 10 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna grupy).


BILETY GRUPOWE – ZWIEDZANIE WYSTAWY + WARSZTATY

Bilet wystawa + warsztaty – 39,00 zł
(Bilet upoważnia do udziału w warsztatach w laboratorium “Generator Mocy” oraz zwiedzania wystawy “Energia”).

Bilet bezpłatny dla opiekuna grupy
(Na pełne 10 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna grupy).


BILETY INDYWIDUALNE I GRUPOWE – WARSZTATY

Bilet indywidualny – 25,00 zł (warsztaty 45 minut) / Bilet grupowy – 25,00 zł (warsztaty 45 minut)
Warsztaty dla uczestników od 6 roku życia.

Bilet bezpłatny dla opiekuna grupy
(Na pełne 10 osób przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna grupy).


BILET OPEN DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Bilet OPEN normalny – 52,00 zł / Bilet OPEN ulgowy – 39,00 zł
Bilet OPEN upoważnia do jednorazowego wstępu na ekspozycję. Bilet upoważnia do nieograniczonego czasowo jednorazowego zwiedzania wystawy Energetycznego Centrum Nauki KPT w dniach i godzinach otwarcia wystawy (od rozpoczęcia pierwszej tury zwiedzania, aż do zakończenia ostatniej).
W wypadku opuszczenia przestrzeni Centrum, bilet uznaje się za wykorzystany – bilet traci ważność.


BILETY INDYWIDUALNE I GRUPOWE – WYDARZENIA SPECJALNE

Bilet wydarzenie specjalne – cena biletu ustalana jest każdorazowo przed organizacją wydarzenia specjalnego.


Informacje dodatkowe:
1. Wskazane ceny zawierają podatek VAT;
2. W celu otrzymania faktury VAT należy w momencie dokonywania zakupu biletu/ów podać niezbędne dane do wystawienia faktury VAT:
– imię nazwisko lub nazwę nabywcy;
– adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica);
– numer NIP (nie dotyczy osób fizycznych).