Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > ECN to MY > Projekt LEARNDIGISTEAM

Projekt LEARNDIGISTEAM

LEARNDIGISTEAM (Transformacja cyfrowa z zastosowaniem edukacji STEAM w bezpiecznym środowisku) to kolejny projekt realizowany przez Kielecki Park Technologiczny w międzynarodowym partnerstwie w ramach Programu Erasmus+.


Nowoczesna edukacja jest kluczowa w budowaniu zasobów ludzkich w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Maths) to edukacyjne podejście do uczenia się, które wykorzystuje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę jako sposób na kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw uczniów. Obecnie wiele krajów włącza STEAM do swoich systemów edukacyjnych. Projekt learnDIGIsteam skupia się przede wszystkim na edukacji szkolnej w kontekście kompetencji cyfrowych. Głównym jego celem jest zapewnienie szkołom cyfrowych narzędzi dydaktycznych, aby w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób umożliwić uczniom odpowiednią edukację. Ma on za zadanie promować zainteresowanie naukami ścisłymi, technologiami i matematyką, ale co najważniejsze, ma poprawić jakość edukacji w tych dziedzinach. Projekt będzie także wspierać nauczycieli, dyrektorów szkół i innych wykonawców zawodów związanych z nauczaniem. Kolejnym zadaniem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby szkoleń dla nauczycieli w zakresie cyfrowego nauczenia w całej Europie, a także stworzenie bezpiecznego Wirtualnego Środowiska Nauczania: learnDIGIsteam jako centrum zasobów dla praktycznych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych uzupełniających programy nauczania w szkołach. Główną korzyścią projektu będzie poprawa umiejętności pedagogicznych uczestników w zakresie nauczania przedmiotów STEAM, co może stanowić ogromną wartość w późniejszej karierze zawodowej uczniów. To, co nazywamy edukacją DIGITAL STEAM ma na celu przekształcenie wiedzy teoretycznej w praktykę. LEARNDIGISTEAM chce umieścić uczniów w centrum i aktywnie zaangażować ich w proces edukacji, promując odkrywanie i uczenie się przez doświadczenie, umiejętności rozwiązywania problemów i współpracę z bezpiecznym wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

W skład konsorcjum projektowego wchodzą:

IES ELS EVOLS – Hiszpania (lider)
Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny – Polska
Rigas Raina vidusskola – Łotwa
SOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC – Słowenia
Anglo – německá obchodní akademie a.s. – Czechy
Srednja skola Prelog – Chorwacja
Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Turcja
POLYGONE VIGO SLU – Hiszpania

Program: Erasmus +
Czas trwania projektu: 2 lata
Priorytet: Partnerstwa Strategiczne – KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education
Budżet całego projektu: 197 086,00 Euro
Budżet projektu dla KPT: 16 850,00 euro