Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Poszukujemy edukatorów

Poszukujemy edukatorów

Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko Edukator – współpraca w ramach umowy zlecenia.


Zlecenie polega w szczególności na obsłudze interaktywnej wystawy „Energia”, prowadzeniu pokazów naukowych, warsztatów naukowych oraz udziale w wydarzeniach popularyzujących naukę.

Oczekiwania:

  • ukończone 18 lat;
  • wykształcenie minimum średnie;
  • zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi;
  • umiejętność ciekawego przekazywania zagadnień naukowych;
  • umiejętność pracy w zespole;

Dodatkowymi atutami będą:

  • status studenta;
  • wykształcenie związane z kierunkami przyrodniczymi;
  • doświadczenie w popularyzacji nauki;
  • prawo jazdy kategorii B;
  • znajomość języków obcych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kielecki Park Technologiczny moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na adres: ecn@technopark.kielce.pl.

Informujemy, że stosownie do wymogu określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny, z siedzibą przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: damian.kierzkowski@technopark.kielce.pl,
3) moje dane osobowe przetwarzane będą̨ dla potrzeb procesu rekrutacyjnego na stanowisko edukatora Energetycznego Centrum Nauki – umowa zlecenie. Będą przechowywane maksymalnie do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub rozwiązania umowy,
4) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b w/w rozporządzenia,
5) odbiorcami moich danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie ubieganie się o pracę na umowę zlecenie w Kieleckim Parku Technologicznym – Energetyczne Centrum Nauki,
9) przekazane dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.