Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Zostań konstruktorem makiety – Świętokrzyska Eko-Farma

Zostań konstruktorem makiety – Świętokrzyska Eko-Farma

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym „Zostań konstruktorem makiety – Świętokrzyska Eko-Farma” współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Konkurs jest kierowany do uczniów klas 0 – III oraz IV – VIII szkół podstawowych (z uwzględnieniem III klas gimnazjum). Jego celem jest podniesienie świadomości uczniów szkół podstawowych o zasadach stosowanych w rolnictwie ekologicznym, kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnego i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody.

Zadaniem zespołów projektowych (złożonych z 3 osób) jest zbudowanie pod okiem wychowawców lub opiekunów grupy – trójwymiarowej makiety przedstawiającej świętokrzyską eko-farmę.

Makiety zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną w Energetycznym Centrum Nauki. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone zestawami naukowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. Laureaci I miejsc otrzymają specjalne zaproszenia na warsztaty w laboratorium ECN dla całych klas szkolnych.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie do Energetycznego Centrum Nauki deklaracji, podpisanej przez dyrektora szkoły, zawierającej zgłoszenie uczestników konkursu oraz ich opiekunów.

Termin składania deklaracji upływa 30 września 2018 r. o godz. 15.30.

Podpisane dokumenty można przesłać drogą mailową na adres: ecn@technopark.kielce.pl lub pocztą na adres: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce, z dopiskiem „Konkurs ekologiczny” lub osobiście (do siedziby KPT, budynek SKYE, p. 1.31). Decyduje data wpływu/stempla pocztowego.

Termin wykonania i przekazania makiety mija 26 października 2018 r.


Do pobrania:

Załącznik 1 – Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 – Deklaracja

Załącznik nr 3 – Zgoda rodziców