Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Oferta > ECN on-line > Eco friendly z projektem Green Thinking > Plusy i minusy biomasy

Plusy i minusy biomasy

Biomasa to jedno z najstarszych źródeł energii odnawialnej. Jej szerokie możliwości użycia sprawiają, że wymienia się nie tylko jej zalety, ale i wady. Poniżej krótkie zestawienie plusów i minusów wykorzystania tego źródła energii.


Zalety:
– źródło ekologiczne, naturalne
– źródło odtwarzalne, możliwe do uprawy
– rozwiązuje problem zagospodarowania nieużytków
– umożliwia utylizację odpadów pochodzenia organicznego (z sektora rolniczego, leśnego, spożywczego)
– ogranicza emisję CO2 z paliw nieodnawialnych
– dostępna na całej powierzchni Ziemi

Wady:
– problemy związane z magazynowaniem i transportem
– mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca
– zmniejszenie bioróżnorodności przy wprowadzeniu monokultur roślin energetycznych
– emisja tlenków azotu, dioksyn i furanów (w przypadku spalania biomasy zanieczyszczonej pestycydami)
– prowadzenie upraw energetycznych kosztem upraw przeznaczanych do produkcji żywności
– sezonowa dostępność niektórych surowców