Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Oferta > ECN on-line > Eco friendly z projektem Green Thinking > Energia geotermalna

Energia geotermalna

Energia geotermalna, czyli ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi, to kolejny przykład odnawialnych źródeł energii. I choć nie cieszy się przesadną popularnością, to jej potencjał jest ogromny.

Na jakich zasadach opiera się jej pozyskiwanie? Zacznijmy od początku. Energia geotermalna swoje preludium ma w płaszczu Ziemi, gdzie powstaje w rezultacie rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Procesowi temu towarzyszy wydzielanie dużej ilości ciepła, które kumulowane jest w skałach oraz wodach znajdujących się w szczelinach skalnych. Energię geotermalną pozyskuje się poprzez wykonanie dwóch odwiertów o głębokości kilku kilometrów. Jeden otwór służy do wydobywania gorącej wody lub pary wodnej, drugi zaś do wtłaczania jej z powrotem pod powierzchnię Ziemi. Istnieją dwie możliwości wykorzystania tak gorącej wody. Pierwsza z nich to ogrzanie naszych mieszkań, zaś druga pozwala na przekształcenie energii cieplnej w mechaniczną, która w generatorze zamieniana jest w energię elektryczną, czyli finalnie następuje wytworzenie prądu.