Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Oferta > ECN on-line > Ciekawostki ECN > Dlaczego nie spadamy w przestrzeń kosmiczną?

Dlaczego nie spadamy w przestrzeń kosmiczną?

Dlaczego nie spadamy w przestrzeń kosmiczną

Wszystkie obiekty posiadające masę przyciągają się nawzajem.

Im większa masa, tym większa siła przyciągania – zjawisko to nazywamy grawitacją. Grawitacja jest spoiwem Wszechświata. Słońce przyciąga Ziemię i inne planety. Ziemia przyciąga Księżyc i nas – dlatego nie „spadamy” w przestrzeń kosmiczną.