Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Oferta > ECN on-line > Ciekawostki ECN > Czy deszcz może rozpuścić budynek?

Czy deszcz może rozpuścić budynek?

Człowiek przyczynia się w znacznym stopniu do emisji zanieczyszczeń. Związki chemiczne ulatują w powietrze, gdzie mieszają się z gazami obecnymi w atmosferze.

W drodze reakcji chemicznej powstają dwutlenek siarki i tlenki azotu, które są rozpuszczalne w wodzie. Powstają kwas siarkowy i kwas azotowy, opadają na ziemię jako kwaśny deszcz, który rozpuszcza miękkie skały, takie jak piaskowce i wapienie. Deszcz nie rozpuści całego budynku, ale może go uszkodzić i spowodować znaczne zniszczenia elementów architektonicznych.