Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Energetyczne Centrum Nauki Industria z zespołową nagrodą za Popularyzację im. Krzysztofa Ernsta

Energetyczne Centrum Nauki Industria z zespołową nagrodą za Popularyzację im. Krzysztofa Ernsta

To nagroda dla całego zespołu realizującego działania popularyzatorskie w ramach Roku Mieczysława Wolfkego, który obchodzony był w 2022 roku.


Medal za Popularyzację im. Krzysztofa Ernsta jest przyznawany za wybitną działalność popularnonaukową, tj. publikację artykułów lub książek, wykłady poświęcone fizyce, aktywność w Internecie czy też organizację wydarzeń związanych z upowszechnianiem fizyki.

Ta nagroda to wyjątkowe wyróżnienie dla zespołu ECN, ale także dla wszystkich, którzy swoimi działaniami przyczynili się do popularyzacji nauki i działalności oraz odkryć wybitnego polskiego fizyka Mieczysława Wolfkego – podkreśla Justyna Lichosik, Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

Rok Mieczysława Wolfkego obchodzony był w siedemdziesiątą piątą rocznicę śmierci tego fizyka, a także w setną rocznicę mianowania go przez Józefa Piłsudskiego profesorem Politechniki Warszawskiej. W ramach obchodów w różnych miejscach w Polsce realizowane były działania popularyzujące dokonania i osiągnięcia naukowe Wolfkego, wśród których należy wymienić wynalezienie telektroskopu do przekazywania obrazów na odległość za pośrednictwem fal elektromagnetycznych, lampy kadmowo-rtęciowej, metody zestalenia helu oraz dwóch odmian ciekłego helu, a także opracowanie podstaw holografii. W ramach przedsięwzięcia odbywały się warsztaty, pokazy, pikniki oraz sympozja.

Energetyczne Centrum Nauki Industria włączyło się w obchody Roku Mieczysława Wolfkego i zostało partnerem wydarzenia. Opracowało warsztaty „Hologram – kreatywna przestrzeń”, podczas których mniejsi i więksi odkrywcy mieli możliwość nie tylko poznania osiągnięć naukowych tego fizyka, ale także sami wykonywali hologram z materiałów, które każdy posiada w biurku. W Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń odbył się piknik w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, podczas którego reprezentanci zaangażowanych w organizację obchodów Roku Mieczysława Wolfkego (Politechniki Warszawskiej oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego) opowiedzieli o postaci i dokonaniach tego znakomitego fizyka. Zaprezentowali pokazy fizyczne, telewizję mechaniczną wg młodzieńczego patentu Wolfkego, a także odbyły się pokazy fizyki sportu i wydolności fizycznej.

Otrzymane przez nas wyróżnienie jest także docenieniem pracy całego zespołu Energetycznego Centrum Nauki, którego misją jest edukacja poprzez zabawę i samodzielne odkrywanie, pokazywanie odbiorcom już od najmłodszych lat piękna i wyjątkowości nauki. Medal Krzysztofa Ernsta, który otrzymaliśmy, jest także motywacją do dalszego działania i realizowania kolejnych projektów – kończy Justyna Lichosik.