Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Warsztaty dla dzieci z Ukrainy / Заняття для дітей з України

Warsztaty dla dzieci z Ukrainy / Заняття для дітей з України

Energetyczne Centrum Nauki Industria zaprasza dzieci z Ukrainy oraz ich opiekunów do udziału w warsztatach popularnonaukowych.


Zajęcia mają na celu aktywizację społeczności ukraińskiej, poszerzenie wiedzy na temat zjawisk naukowych, integrację oraz atrakcyjną formę spędzenia czasu wolnego. Dzięki wspólnej pracy i eksperymentowaniu uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, ale także zacieśniają więzi rodzinne.

W warsztatach mogą wziąć grupy maks. 30 osobowe. Zajęcia odbywać się będą wg następujących terminów.

15-16.04 o godz. 15.00 – warsztaty WIELKANOCNE REWOLUCJE, CZYLI CHEMIA I FIZYKA W KUCHNI
29-30.04 o godz. 15.00 – warsztaty LABORATORIUM MŁODEGO CHEMIKA

Bilety są dostępne przez stronę https://bilety.ecn.kielce.pl/.

Szczegóły pod nr 41 278 72 50.

„Енергетичний Центр Науки Iндустрія” запрошує дітей з України та їх опікунів взяти участь у науково-популярних майстер-класах.

Заняття спрямовані на активізацію української спільноти, розширення знань про наукові явища, інтеграцію та цікаву форму проведення вільного часу. Працюючи разом та експериментуючи, учасники не тільки отримують знання та нові навички, а й зміцнюють родинні зв’язки.

У майстер-класах можуть брати участь групи до 30 осіб. Дати проведення наступні.

15-16.04 о год. 15.00 – тема ВЕЛИКОДНЯ РЕВОЛЮЦІЯ, АБО ХІМІЯ І ФІЗИКА НА КУХНІ
29-30.04 о год. 15.00 – тема ЛАБОРАТОРІЯ МОЛОДОГО ХІМІКА

Квитки доступні на сайті https://bilety.ecn.kielce.pl/.

Деталі за номером 41 278 72 50.