Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Zmiana liczby osób zwiedzających ECN od 3.10

Zmiana liczby osób zwiedzających ECN od 3.10

Od 3 października Kielce znajdą się w żółtej strefie. Zmieniają się zasady zwiedzania ECN oraz liczba odwiedzających. Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi.


-ograniczenie liczby osób przebywających na wystawie (1 os./4 mkw) do maksymalnie 20

-ograniczenie liczby osób w holu do 5 jednocześnie z zachowaniem min. 2,5m odstępów

-bezwzględny obowiązek zasłaniania nosa i ust

-w strefie kinowej miejsca na sali mogą być zajęte tylko w 25% miejsc w kinie (maksymalnie 8 osób)

-w warsztatach może brać udział maksymalnie 10 osób

-w “Naukowych urodzinach” może brać udział maksymalnie 12 osób (uczestnicy urodzin traktowani są jako grupa zorganizowana)

-zwiedzającym wystawę oraz uczestnikom warsztatów (z wyłączeniem rodzin i osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe lub grup zorganizowanych) zaleca się zachowywanie 2,5m dystansu społecznego oraz częstą dezynfekcję rąk lub rękawiczki

-pracownicy ECN zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby zwiedzających w celu zapewnienia bezpieczeństwa

-z obsługi pozostaje wyłączona szatnia

-uczestnikami wystawy lub warsztatów mogą być jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie poddani kwarantannie bądź izolacji domowej

-zwiedzający mogą wejść na wystawę ECN lub warsztaty po pomiarze temperatury termometrem bezdotykowym. Osoby z temperaturą równą lub większą od wartości 37,1 C (stan podgorączkowy) i osoby kaszlące nie będą wpuszczane.

-obowiązuje ewidencja osób zwiedzających ECN, co pozwoli na kontakt z osobami przebywającymi na wystawie/warsztatach w jednym czasie. Osoba zwiedzająca zobowiązana jest wpisać się do ewidencji, podając swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu. Okres przechowywania rejestru zwiedzających to 30 dni. Treść oświadczenia znajduje się TUTAJ.

Prosimy o stosowanie się do wytycznych w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych!