Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Bezpieczeństwo w ECN – aktualizacja

Bezpieczeństwo w ECN – aktualizacja

W trosce o Państwa bezpieczeństwo bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19, jakie obowiązują w Energetycznym Centrum Nauki KPT.


UWAGA! Ze względu na zmianę sytuacji epidemicznej w kraju zmieniają się również procedury bezpieczeństwa pracy ECN w związku z COVID-19. Obowiązują one w zależności od tego, w jakiej strefie znajduje się Miasto Kielce. O ile nie jest przypisane do żadnej ze stref lub nie jest ogłoszona ogólna strefa w kraju, w pełni obowiązującą procedurą jest ostatnia ogłoszona. Jeżeli Miasto Kielce lub kraj są przypisane do którejś ze stref, procedura zmienia się o nowe wytyczne. Pozostałe zostają bez zmian. Informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie TUTAJ.

• Pracownicy ECN wykonują swoją pracę przy zachowaniu środków ostrożności i zabezpieczeń. Używają do tego celu przyłbic bądź maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych lub płynów do dezynfekcji rąk.
• Pracowników kasy i sklepiku oddziela od klientów ECN przesłona np. szyba pleksi.
• Przy kasie/sklepiku możliwe jest przebywanie tylko jednej osoby. Na podłodze, w celu zachowania dystansu zastosowane są odpowiednie oznaczenia.
• Preferowana jest sprzedaż biletów online. W przypadku zakupu biletów w kasie rekomendowana jest płatność kartą. Po każdym użyciu urządzenia, pracownik ECN zobligowany jest do jego dezynfekcji.
• Zwiedzanie wystawy lub udział w warsztatach możliwe są po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod nr 41 278 72 50, poprzez e-mail: rezerwacjeecn@technopark.kielce.pl lub zakup biletu przez stronę bilety.ecn.kielce.pl czy w kasie.
• Zwiedzający mogą wejść na wystawę ECN lub warsztaty z zasłoniętym nosem oraz ustami (przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, przyłbicy), po obowiązkowej dezynfekcji dłoni bądź rękawiczek i pomiarze temperatury termometrem bezdotykowym. Osoby z temperaturą równą lub większą od wartości 37,1 C (stan podgorączkowy) i osoby kaszlące nie będą wpuszczane.
• Środki ochrony osobistej dla zwiedzających – rękawiczki jednorazowe i płyny dezynfekcyjne zapewnia Energetyczne Centrum Nauki. Umieszczone są one w widocznym miejscu przy wejściu do ECN. Pracownicy dbają, aby każdy zwiedzający zastosował się do zasad dezynfekcji.
• Osoby zwiedzające zobowiązane są do zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej zapewnionymi we własnym zakresie.
• ECN zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wystawę/warsztaty w przypadku niestosowania przez zwiedzających środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej.
• Wprowadza się ograniczenie liczby osób w holu do 8 jednocześnie z zachowaniem odstępów min. 2 m – z wyłączeniem rodzin i osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe lub grup zorganizowanych.
• Z obsługi wyłączona zostaje szatnia.
• Uczestnikami wystawy lub warsztatów mogą być jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie poddani kwarantannie bądź izolacji domowej.
• Wprowadza się ewidencję osób zwiedzających ECN, co pozwoli na kontakt z osobami przebywającymi na wystawie/warsztatach w jednym czasie. Osoba zwiedzająca zobowiązana jest wpisać się do ewidencji, podając swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu. Okres przechowywania rejestru zwiedzających to 30 dni.

Pełna treść procedury znajduje się TUTAJ.