Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Poszukujemy stażystów

Poszukujemy stażystów

Kielecki Park Technologiczny poszukuje osób chętnych do odbycia płatnego stażu z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.


KPT poszukuje dwie osoby, z czego:

dwie osoby do Działu Energetyczne Centrum Nauki na stanowisko Edukator (poszukiwana osoba z wykształceniem pedagogicznym w zakresie biologii, fizyki, chemii lub pokrewnym),

Osoby zainteresowane odbywaniem stażu proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, krótki list motywacyjny) na adres Kieleckiego Parku Technologicznego ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@technopark.kielce.pl, w terminie do 19 czerwca 2020 r.

Wymogiem koniecznym jest, aby przesłane dokumenty zawierały wyrażenie zgody osoby zainteresowanej na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na odbycie stażu.

Treść oświadczenia:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na odbycie stażu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.).”

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem pod numerem telefonu +48 41 2787241.

Ostateczna decyzja dotycząca możliwości realizacji stażu zostanie przekazana po uzyskaniu zgody i podpisaniu umowy przez Kielecki Park Technologiczny z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku zgody Miejskiego Urzędu Pracy na zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, wszystkie otrzymane aplikacje ulegną zniszczeniu.