Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Energetyczne Centrum Nauki wraca po przerwie

Energetyczne Centrum Nauki wraca po przerwie

Od 2 czerwca 2020 r. Energetyczne Centrum Nauki KPT wznawia działalność. Ponownie będzie można zwiedzać wystawę „Energia”. W tym dniu ECN będzie można odwiedzić bezpłatnie.


Ze względu na obostrzenia w pierwszym etapie nie będzie dostępne kino, które planujemy uruchomić 6 czerwca. Nie będą także organizowane warsztaty w laboratorium.

W Energetycznym Centrum Nauki KPT czasowo będą obowiązywać następujące tury zwiedzania:

– od wtorku do piątku: godz. 17.00 (90 minut)

– w soboty: godz. 10:00 i 13.00 (90 minut).

Każdy uczestnik dowolnie dysponuje czasem przeznaczonym na zwiedzanie. Na wystawie jednocześnie może przebywać maksymalnie 20 osób – czasowo przyjmujemy jedynie rezerwacje indywidualne. Zwiedzający mogą wejść na ekspozycję wyłącznie w rękawiczkach i z zasłoniętym nosem oraz ustami po obowiązkowym odkażeniu rąk i pomiarze temperatury termometrem bezdotykowym.

W celu zwiedzania Centrum, obowiązkowy jest zakup biletu indywidualnego przez stronę www.bilety.ecn.kielce.pl lub rezerwacja telefoniczna pod nr 41 278 72 50 oraz zakup wejściówki w kasie Centrum. Rekomendujemy płatności bezgotówkowe.

CENY BILETÓW – zwiedzanie indywidualne

Bilet normalny – 20.00 PLN

Bilet ulgowy – 15.00 PLN (Przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej 5 – 19 lat, studentom oraz doktorantom – do 26 lat, seniorom – powyżej 65 lat, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki (legitymacja, dowód osobisty, orzeczenie).

Bilet rodzinny – 15.00 PLN (zwiedzanie 90 minut) (Przysługuje co najmniej 3-osobowej rodzinie: 1 opiekun dorosły + 2 dzieci lub 2 dorosłych opiekunów + min. 1 dziecko; maks. 7 dzieci w wieku od 5 do 18).

Bilet z Kartą Dużej Rodziny – 14.00 PLN (Przysługuje rodzinie posiadającej Kartę Dużej Rodziny – maks. 2 dorosłych opiekunów + 7 dzieci).

Bilet bezpłatny – dziecko do lat 4

(Przysługuje dzieciom do 4 roku życia. Każde dziecko musi być́ pod opieką dorosłego opiekuna. Opiekun musi zakupić́ dla siebie bilet wstępu na wystawę̨).

Każde dziecko poniżej 13 roku życia musi znajdować się pod opieką dorosłego, który również zakupuje bilet wstępu.

Przed wizytą w Centrum prosimy o zapoznanie się z procedurami i zasadami zwiedzania, które dostępne są poniżej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Pracownicy ECN wykonują swoją pracę przy zachowaniu środków ostrożności i zabezpieczeniach. Używają do tego celu przyłbic/maseczek ochronnych, rękawic.
 2. Pracowników kasy i sklepiku oddziela od klientów ECN przesłona np. szyba pleksi.
 3. Środki ochrony osobistej dla zwiedzających jak rękawiczki i płyny dezynfekcyjne zapewnia ECN przy wejściu w widocznym miejscu. Pracownicy ECN dbają, aby każdy zwiedzający zastosował się do zasad dezynfekcji rąk.
 4. Rozszerza się utrzymanie czystości pomieszczeń i zwiększa ich częstotliwość (dotyczy wystawy, holu, sklepiku, sanitariatów) przy zastosowaniu substancji odkażających – sprzątanie, dezynfekowanie, odkażanie pomieszczeń następuje po zakończeniu każdej z tur zwiedzania podczas godzinnej przerwy.
 5. Ogranicza się liczby osób przebywających w toaletach; liczba ta jednorazowo jest o połowę mniejsza od liczby ubikacji.
 6. W miejscach ogólnodostępnych wyeksponowane są informacje o właściwym sposobie korzystania ze środków higieny oraz właściwym zachowaniu
  w przypadku wystąpienia objawów chorobowych swoistych dla koronawirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura).
 7. Wszyscy pracownicy ECN zostali przeszkoleni z zakresu zachowania podstawowych środków ochronnych i sposobu postępowania i weryfikacja znajomości instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego.
 8. W przypadku podejrzenia u osoby zwiedzającej zakażenia koronawirusem i stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba:
 9. nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 10. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie incydentu do Koordynatora ECN, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 11. Koordynator ECN i pracownicy ECN śledzą bieżące komunikaty i stosują się do zaleceń lokalnych władz i miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych w szczególności w przypadku wzrostu zagrożenia na terenie działania instytucji.

ZASADY ZWIEDZANIA

 1. Zwiedzanie wystawy jest możliwe po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub online.
 2. Działalność ECN ograniczona zostaje do zwiedzania wyłącznie interaktywnej   wystawy. Na wystawie wyłączone mogą być urządzenia wymagające współpracy dwóch osób, dotyku większą powierzchnią ciała (rower, łóżko wodne i in.).
 3. Wyłączone zostają z oferty zajęcia edukacyjne grupowe w laboratorium.
 4. Z obsługi wyłączona zostaje szatnia.
 5. Ze zwiedzania wyłączone jest strefa kinowa.
 6. Zmianie ulegają godziny rozpoczęcia jak i czas trwania poszczególnych tur zwiedzania wystawy Energetycznego Centrum Nauki. Szczegółowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej ECN i będą dostosowywane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wydawanych w tym zakresie zaleceń przez służby sanitarne.
 7. Wprowadzone zostaje ograniczenie liczebności zwiedzających do 20 osób na 1 turze.
 8. Wprowadza się ograniczenie liczby osób w holu do 8 jednocześnie
  z zachowaniem odstępów min. 2m. – za wyłączeniem rodzin i osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe.
 9. Zwiedzający przed wejściem na wystawę będą ewidencjonowani, co pozwoli na kontakt z osobami przebywającymi na wystawie w jednym czasie, w razie otrzymania informacji o zachorowaniu na COVID-19 od osób, które odwiedziły ECN. Osoba zwiedzająca zobowiązana jest wpisać się do ewidencji podając swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu. Okres przechowywania rejestru zwiedzających to 30 dni.
 10. Zwiedzający mogą wejść na wystawę ECN wyłącznie w rękawiczkach
  i z zasłoniętym nosem oraz ustami (przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, przyłbicy) po obowiązkowym: odkażeniu rąk i pomiarze temperatury termometrem bezdotykowym.
 11. Przy jednym urządzeniu na wystawie może przebywać jednocześnie jedna osoba – za wyłączeniem rodzin i osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe. Pracownicy ECN są obecni na wystawie i dbają o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas zwiedzania wystawy, w tym zachowania bezpiecznej odległości.
 12. Możliwe jest przebywanie tylko jednej osoby przy kasie/sklepiku (zastosowane są odpowiednie oznaczenia na podłodze).
 13. Rekomendowana jest płatność kartą. Po każdym użyciu urządzenia pracownik ECN zobligowany jest do jego dezynfekcji.
 14. Pomieszczenia Energetycznego Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego są pomieszczeniami klimatyzowanymi, jednak zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi, na okres epidemii COVID-19, klimatyzacja będzie wyłączona z użycia.
 15. Pomieszczenia Energetycznego Centrum Nauki KPT będą każdorazowo po wyjściu grupy zwiedzających wietrzone poprzez otwarcie okien – zgodnie
  z wytycznymi.

Niniejsza procedura obowiązują do odwołania. Może ona ulec zmianie w zależności od zmiany przepisów oraz wytycznych wydawanych właściwe przez urzędy i instytucje.


Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią procedury oraz oświadczeniem TUTAJ.