Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Współpracujemy z MOW

Współpracujemy z MOW

Kielecki Park Technologiczny i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach podjęli współpracę w zakresie działań edukacyjno-zawodowych na rzecz wychowanków Ośrodka.


Dzięki współpracy pomiędzy KPT a MOW-em wychowankowie będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach popularnonaukowych w Energetycznym Centrum Nauki KPT, ale także sprawdzenia się w roli animatorów, wsparcia edukatorów w ich codziennej pracy oraz zdobycia wiedzy, istotnej przy późniejszym wkraczaniu na rynek zawodowy.

– Kielecki Park Technologiczny to instytucja otoczenia biznesu, która wspiera przedsiębiorców, ale także kształtuje postawy przedsiębiorcze. Nie wyobrażam sobie, aby nie wykorzystywać potencjału KPT nie tylko w stricte biznesowym aspekcie, ale także i w wymiarze społecznym. Tym bardziej cieszę się, że Park będzie wspierał wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach w procesie kształtowania zawodowego – mówi Justyna Lichosik, p.o. Dyrektora KPT.

– Podopieczni MOW’u są na etapie edukacji szkolnej, a my posiadamy w swoich strukturach Energetyczne Centrum Nauki, jednostkę zajmującą się kreatywną edukacją. Mamy zatem możliwość wsparcia młodzieży również w tym wymiarze. Nic tak nie rozwija, jak nauka poprzez doświadczenie i samodzielne dochodzenie do wniosków, dlatego wizyty w ECN przysłużą się lepszemu poznaniu świata, który nas otacza i zrozumieniu praw nim rządzących – dodaje.

– Przede wszystkim taka współpraca daje możliwość poznawania nowych rzeczy. Żadna lekcja, która jest prowadzona normalnie w ramach lekcji szkolnych nie będzie tak atrakcyjna jak zajęcia laboratoryjne, które tu mogą chłopcy przeprowadzić, więc dla nich to też jest swojego rodzaju połączenie nauki z zabawą. Sam fakt, że chłopcy mogą wyjść z zamkniętej placówki i zaprezentować też siebie na zewnątrz jest ze względów wychowawczych bardzo ważne – mówi Krystian Wojtkowiak, zastępca dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach.

– Wychodzimy z założenia, że jeśli w naszej najbliższej okolicy są instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, które mogą w jakikolwiek sposób wspomóc naszych wychowanków to staramy się taki kontakt nawiązać, a ponieważ Park Technologiczny cieszy się i chyba nie tylko u nas w mieście, ale i w regionie, dobrą opinią jeśli chodzi o kwestie edukacyjne to grzech byłoby tego nie wykorzystać – dodaje.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach istnieje od 13 lat, zajmując się chłopcami niedostosowanymi i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Obecnie w MOW KIELCE działa Szkoła Podstawowa nr 40. Do Placówki trafiają chłopcy na mocy postanowienia sądu o umieszczeniu w MOW. Placówka od lat ma własne rozwiązania wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne, które sprawdzają się w codziennej pracy nad powrotem wychowanków do środowiska otwartego. Dzięki realizacji autorskich programów profilaktycznych i współpracy z instytucjami zewnętrznymi, wychowankowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, odkrywać nowe perspektywy dla swojej przyszłości. Wychowankowie jako wolontariusze, współpracując z zewnętrznymi instytucjami, mogą pracować na rzecz środowiska lokalnego. Zwłaszcza na rzecz osób starszych, schorowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.