Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Konferencja „Kultura Uczenia się – na mecie i na starcie”

Konferencja „Kultura Uczenia się – na mecie i na starcie”

We wtorek 15 października w Kieleckim Parku Technologicznym odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Kultura Uczenia się”, realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.


Celem „Kultury Uczenia się” jest kształtowanie umiejętności wspierania kreatywności dzieci i młodzieży oraz ich ciągłego rozwoju. Projekt był realizowany się w zeszłym roku szkolnym z ramienia ŚCDN i wzięło w nim udział blisko stu czterdziestu nauczycieli oraz dyrektorów z trzydziestu sześciu szkół. Konferencja, która odbędzie się w Kieleckim Parku Technologicznym, jest kierowana do dyrektorów i nauczycieli uczestniczących w projekcie i będzie podsumowaniem minionego zadania, ale jednocześnie dedykowana jest wszystkim zainteresowanym udziałem w drugiej edycji projektu 2019/2020.

Zapraszamy na konferencję podsumowującą, która odbędzie się 15 października o godz. 10:00 w Kieleckim Parku Technologicznym, przy ul. Olszewskiego 6, w budynku Orange.

Konferencja jest wydarzeniem wpisanym w program ogólnopolskiej kampanii „Dni uczenia się dorosłych”, prowadzonej przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Badań Edukacyjnych, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i innymi podmiotami.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

9.00–10.00

Rejestracja uczestników, Kielecki Park Technologiczny, budynek ORANGE.
Uwaga! Osoby zainteresowane zwiedzaniem Energetycznego Centrum Nauki proszone są o przybycie na godzinę 9.00. Zwiedzanie od godz. 9.10 do godz. 9.50.

10.00–11.15

Część plenarna, budynek ORANGE, sala Dolina Krzemowa.
Otwarcie konferencji – wystąpienia organizatorów i zaproszonych gości.
Na mecie, czyli nasze odkrycia i metamorfozy w projekcie Kultura Uczenia się.
Na starcie, czyli co „zwiedzimy” w projekcie Kultura Uczenia się BIS.

11.15–11.45

Przerwa kawowa

11.45–13.15

Część warsztatowa – World Cafe w trzech równoległych grupach.
Grupa I
Jak pomagać uczniom łączyć pozytywne działanie z pozytywnym myśleniem?
Szkoła budująca motywację wewnętrzną.
Grupa II
Jak rozbudzać ciekawość uczniów na zajęciach?
Nauczyciel w kręgu nowatorskich metod nauczania.
Grupa III
Jak oceniać pracę uczniów i badać szkolną rzeczywistość, aby poprawiać klimat uczenia (się)?
Szkoła jako miejsce wspierania rozwoju osób uczących się.

13.20–14.30

Część plenarna
Podsumowanie World Cafe – prezentacja efektów pracy grup warsztatowych.
Podsumowanie konferencji.
Wręczenie certyfikatów dla szkół i wyróżnień

W sprawie konferencji i projektu prosimy o kontakt z:
Małgorzatą Jas, tel. 41 362 45 48, w. 115, kom. 604 542 001, e-mail: malgorzata.jas@scdn.pl
Działem Organizacji Szkoleń i Promocji ŚCDN, tel. 41 362 35 03, e-mail: szkolenia@scdn.pl

Rejestracja na konferencję odbywa się przez platformę: ŚCDN.