Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Coś za coś – siła pieniądza: rusza rekrutacja

Coś za coś – siła pieniądza: rusza rekrutacja

Zapraszamy do zgłaszania klas na bezpłatne warsztaty współfinansowane przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.


Celem projektu jest m.in. wzrost wiedzy dzieci na temat dziejów pieniądza, jego wartości i roli w działalności człowieka, umiejętności matematycznych oraz praktycznych dzieci w wykorzystaniu pieniędzy w sytuacjach życiowych czy też wzrost świadomej i odpowiedzialnej postawy dzieci w racjonalnym gospodarowaniu pieniędzmi. Kluczowe w kształtowaniu świadomości ekonomicznej dzieci jest zrozumienie wartości pieniądza. Ważne jest, aby edukację ekonomiczną rozpoczynać już od najmłodszych lat. Dzięki temu, w dorosłym życiu dzieci będą miały szansę uniknąć błędnych decyzji ekonomicznych.


W projekcie weźmie udział 150 uczniów z klas I-III z sześciu kieleckich szkół. Całość podzielona zostanie na etapy. W pierwszej kolejności Energetyczne Centrum Nauki poprowadzi trzy rodzaje warsztatów, każdy po 45 minut. Podczas jednych z nich będziemy korzystać z zakupionej specjalnie na ten cel mennicy. Uczestnicy będą samodzielnie wybijać własne pieniądze. Powstanie także makieta bankomatu, aby udowodnić dzieciom, że pieniądze „nie wychodzą ze ściany”. W drugim etapie całość przedsięwzięcia przeniesie się do szkół. Zdobytą podczas warsztatów wiedzę uczniowie będą utrwalać podczas organizowanych już przez nauczycieli aktywnościach. Może to być lekcja, pokaz, teatr czy apel. W ramach projektu uczestnicy odwiedzą też siedzibę Narodowego Banku Polskiego, gdzie dowiedzą się jak funkcjonuje bank. Planowana jest także gra detektywistyczna z wykorzystaniem wystawy ECN, pn. „Na tropie gospodarnego glutozłota”. Karty wykorzystane w zabawie będą załącznikiem do publikacji, która powstanie na zakończenie projektu. Podręcznik zawierać będzie scenariusze zajęć dla nauczycieli. Będą mogli je wykorzystać w swojej pracy.


Serdecznie zapraszamy do zgłaszania klas do udziału w warsztatach. Zgłoszenia przyjmujemy od 12 do 23 listopada br., a zajęcia rozpoczynamy 11 grudnia br. Warunkiem zakwalifikowania jest wypełnienie i dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest wypełnienie załącznika nr 2 przez wszystkich opiekunów prawnych dzieci ubiegających się o udział w projekcie. Wszystkie formularze powinny zostać dostarczone do Biura Projektu „Coś za coś – Siła pieniądza” w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (decyduje data wpływu i kolejność zgłoszeń). Jeśli formularze rejestracyjne nie będą kompletne do końca trwania rekrutacji, czyli do 23.11.2018 r. udział klasy w projekcie nie będzie brany pod uwagę. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz kompletność wypełnionych formularzy. Więcej informacji w regulaminie.

Do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy klas

Formularz zgłoszeniowy ucznia