Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Photon na wakacjach – konkurs dla szkół – przedłużyliśmy składanie prac

Photon na wakacjach – konkurs dla szkół – przedłużyliśmy składanie prac

Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Grupa MAC S.A. zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Photon na wakacjach”.


Konkurs ma na celu rozwijanie kompetencji informatycznych, w tym programowania oraz umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych, kształcenie umiejętności logicznego, analitycznego myślenia, rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja, praca w grupach, udział w projekcie zespołowym oraz aktywizowanie pracy nauczycieli z uczniami.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu wakacyjnej podróży robota Photona wraz z opisem. Wakacyjna podróż Photona musi być związana z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz promować patriotyzm.

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną w Energetycznym Centrum Nauki, składającą się z pracowników Centrum oraz Grupy MAC S.A. Laureaci I miejsc będą mogli uczestniczyć  w bezpłatnych zajęciach z programowania w Energetycznym Centrum Nauki, podczas których w praktyce zrealizują przygotowaną przez siebie wakacyjną podróż Photona.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie do Energetycznego Centrum Nauki DEKLARACJI, podpisanej przez dyrektora szkoły, zawierającej zgłoszenie uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Dokumenty do pobrania (regulamin, załącznik nr 1, załącznik nr 2) znajdują się poniżej.

Termin składania deklaracji upływa 1 października 2018 r. o godzinie 15.30.

Podpisane dokumenty można przesłać drogą mailową na adres: ecn@technopark.kielce.pl lub pocztą na adres: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, z dopiskiem „Konkurs – Photon na wakacjach” lub osobiście (do siedziby KPT, budynek SKYE, p. 1.31). Decyduje data stempla pocztowego.

Termin wykonania i przekazania pracy został przedłużony do 26 października 2018 r.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: 41 278 72 49 lub 41 278 72 50.


Do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – Deklaracja

Załącznik nr 2 – Zgoda rodziców