Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > XVI Wojewódzki Konkurs z Fizyki – konferencja przedmiotowo-metodyczna

XVI Wojewódzki Konkurs z Fizyki – konferencja przedmiotowo-metodyczna

9 listopada w Energetycznym Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego odbędzie się konferencja dla nauczycieli  przygotowujących uczniów klas gimnazjalnych do XVI Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki.


Spotkanie ma na celu zaktualizowanie wiedzy na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów konkursu z fizyki, a także wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi i wykazującymi zainteresowania z przedmiotowej dziedziny.

Program konferencji:

  1. Zadania szkoły i nauczyciela wynikające z Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018.
  2. Regulamin przedmiotowy XVI Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki.
  3. Analiza sposobu punktowania dotycząca II etapu konkursu z fizyki (przeprowadzanego online).
  4. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli fizyki.
  5. Tydzień pełen energii – oferta warsztatów w Energetycznym Centrum Nauki.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada br. o godz. 14:30 w siedzibie ECN przy ul. Olszewskiego 6 (budynek SKYE INC, II piętro) i organizowane jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Energetyczne Centrum Nauki KPT. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapisy odbywają się przez platformę ŚCDN.


Więcej informacji:

Małgorzata Grzegorczyk: malgorzata.grzegorczyk@scdn.pl , tel. 41 362 45 48, wew. 121.