Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Członkowie Grupy Wymiany Doświadczeń w ECN

Członkowie Grupy Wymiany Doświadczeń w ECN

W Energetycznym Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego gościli członkowie projektu związanego z zarządzaniem oświatą w samorządach.


Projekt realizowany jest wspólnie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Związek Miast Polskich pod nazwą „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanych na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Jego grupą docelową są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy i powiatu. Celem projektu jest podniesienie kompetencji tego typu jednostek w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Podczas spotkania, które odbyło się 6 października br., edukatorzy Energetycznego Centrum Nauki KPT opowiedzieli o tym w jaki sposób Centrum może wspierać szkoły w obszarze edukacji, jak pomagać nauczycielom w ich pracy dydaktycznej oraz jak korzystając z innowacyjnych metod aktywizacji, zachęcać młodzież do nauki przedmiotów ścisłych. Wizyta była również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji i spostrzeżeń na temat współpracy szkół oraz innych jednostek edukacyjnych.


Projekt jest realizowany od 18 kwietnia 2016 do 30 marca 2018 r. Energetyczne Centrum Nauki było jednym z punktów dwudniowej wizyty członków Grupy Wymiany Doświadczeń w Kielcach, która odbywała się 5 oraz 6 października.