Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Zostań konstruktorem makiety – Kielce ekologiczne miasto przyszłości: przedłużony termin składania deklaracji

Zostań konstruktorem makiety – Kielce ekologiczne miasto przyszłości: przedłużony termin składania deklaracji

Energetyczne Centrum Nauki KPT zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym dla szkół, współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Uwaga! Przedłużyliśmy termin składania deklaracji do 20.10.2017 r. do godz. 15:00.

Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z zagrożeniami dotyczącymi przyszłości miast, zwrócenie uwagi uczniów szkół podstawowych jak rozrastające się miasta niosą zagrożenia dla środowiska naturalnego, wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie u dzieci postaw proekologicznych, uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o środowisko i przyczyn powstania smogu, a także zapoznanie ich z różnymi sposobami zapobiegania zanieczyszczeniom i szansami na tworzenie bardziej ekologicznych i przyjaznych miast.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych 0-III oraz IV-VI. Zadaniem będzie stworzenie trójwymiarowej makiety miasta przyszłości, wykonanej z elementów surowców wtórnych, o wymiarach nieprzekraczających 50×100 cm. Uczestnicy w trzyosobowych grupach stworzą miasto wykorzystujące alternatywne źródła energii, ekologiczne środki transportu i energooszczędne budynki, a także zaaranżują zieloną przestrzeń w mieście.

Prace zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową powołaną przez Energetyczne Centrum Nauki KPT. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci naukowych zestawów edukacyjnych oraz zabawek, a także pamiątkowe dyplomy i specjalne zaproszenia do zwiedzania ECN.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa (załącznik nr 2) i złożenie jej za pośrednictwem poczty, przesłanie faxem lub e-mailem (skan podpisanego dokumentu na adres: ecn@technopark.kielce.pl) do siedziby Organizatora (Kielecki Park Technologiczny, Energetyczne Centrum Nauki, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce) w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2017 r. do godziny 15.00 oraz załącznika nr 3, zawierającego zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie.

Termin nadsyłania makiet konkursowych mija 10 listopada 2017 r. – makiety należy dostarczyć do siedziby Energetycznego Centrum Nauki (ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, budynek SKYE INC).

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów konkursu: pani Karoliny Grochowiny 41 278 72 49 lub pani Eweliny Głowackiej 41 278 72 50.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Regulamin

Załącznik nr 2 – Deklaracji Uczestnictwa

Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w konkursie