Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Konferencja: Poznanie świata poprzez doświadczenie

Konferencja: Poznanie świata poprzez doświadczenie

14 stycznia w Energetycznym Centrum Nauki odbyły się warsztaty metodyczne w ramach konferencji „Poznanie świata poprzez doświadczenie”, realizowanej dzięki projektowi „Matematyka w przyrodzie”. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


Pilotażowy projekt „Matematyka w przyrodzie” adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Jego celem jest wsparcie metodyczne i merytoryczne przy tworzeniu autorskiego programu edukacji łączącego matematykę i przyrodę w nauczaniu klas 1-3, wykraczającego poza obowiązującą podstawę programową.

Uczestnicy mieli okazję poznania przestrzeni centrum oraz samodzielnego eksperymentowania na wystawie i w laboratorium Generator Mocy. Podczas zajęć rozmawiali o narzędziach oraz metodach, jakie można wykorzystać w pracy z uczniami, a także o sposobach ich aktywizacji i rozwijania zdolności pracy zespołowej. Pedagodzy wspólnie z edukatorami ECN dyskutowali o tym jak atrakcyjnie przekazywać treści nauczania i zachęcać do zgłębiania wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

W warsztatach wzięło udział ponad 20 nauczycieli klas początkowych szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.