Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki Industria > Aktualności > Wydarzenia > Aktualności > Bądź e(ko)nergetyczny i zostań konstruktorem ekologicznej elektrowni!

Bądź e(ko)nergetyczny i zostań konstruktorem ekologicznej elektrowni!

Energetyczne Centrum Nauki oraz Kielecki Park Technologiczny zapraszają uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie ekologicznym:

Bądź e(ko)nergetyczny i zostań konstruktorem ekologicznej elektrowni!

współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Celem konkursu jest podniesienie świadomości uczniów szkół podstawowych w zakresie zrównoważonego i efektywnego wykorzystania energii, a także jej źródeł odnawialnych.

Zadaniem zespołów projektowych (składających się z 2-5 uczniów) jest zbudowanie pod okiem wychowawców lub innych nauczycieli – trójwymiarowej MAKIETY wybranego typu elektrowni ekologicznej, z materiałów pochodzących z recyclingu.


W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych – klasy 0-III i IV-VI. Ich prace konkursowe będą rozpatrywane oddzielnie.

Makiety zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną w Energetycznym Centrum Nauki, a dla najlepszych zespołów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci naukowych zestawów edukacyjnych, zabawek oraz pamiątkowych dyplomów. Laureaci otrzymają również specjalne zaproszenia na warsztaty w laboratorium Energetycznego Centrum Nauki dla całych klas szkolnych.


Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie do Energetycznego Centrum Nauki – DEKLARACJI, podpisanej przez dyrektora szkoły i zawierającej zgłoszenie uczestników konkursu oraz ich opiekunów (druk deklaracji do pobrania niżej).

Przedłużamy termin składania deklaracji do 3.11.2016 r. (czwartek). 

Podpisany dokument można również przesłać drogą mailową na adres: ecn@technopark.kielce.pl lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Po złożeniu deklaracji, wychowawcy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu zespołów do kolejnego etapu konkursu. Termin wykonania i przekazania makiety to 18 listopada 2016 r. godzina 15.30.

Więcej informacji można znaleźć w REGULAMINIE konkursu.

Serdecznie zapraszamy 🙂


Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 41 278 72 50.

Koordynatorem konkursu jest pani Karolina Cieślik, karolina.cieslik@technopark.kielce.pl, tel. 41 278 72 49.

REGULAMIN

DEKLARACJA


Kochani,
okazało się, że komisja konkursowa potrzebuje więcej czasu, żeby dojść do porozumienia. Prosimy o cierpliwość. Zwycięzców konkursu ogłosimy w najbliższy poniedziałek 28 listopada 2016.
#drużynamocy