Energetyczne Centrum Nauki

Zamknij
Energetyczne Centrum Nauki > Zaplanuj wizytę > Informacje praktyczne > Czas zwiedzania

Czas zwiedzania

W Energetycznym Centrum Nauki znajduje się wystawa stała, laboratorium oraz kameralne kino 3D do których wstęp odbywa się w ramach biletu “Wystawa”.

Zachęcamy także do wizyty w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń oraz wzięcia udziału w warsztatach popularnonaukowych organizowanych przez Edukatorów ECN.


Czas zwiedzania Energetycznego Centrum Nauki wynosi 45 lub 90 minut. Jednorazowo do sali ekspozycyjnej może wejść maksymalnie 60 osób. Wejście na wystawę odbywa się w dostępnych w danym dniu turach zwiedzania.

Od wtorku do piątku o godz.: 8.30, 10.30, 12.30 i 14.30 (90 minut), a także w soboty o godz.: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 (45 minut).


Zwiedzanie interaktywnej ekspozycji polega na samodzielnym korzystaniu z ponad 28 stanowisk przeznaczonych do bezpiecznego eksperymentowania. Każde urządzenie posiada instrukcję wykonania doświadczenia z którą należy się zapoznać zanim przystąpimy do naukowej zabawy. Z urządzeń mogą korzystać dzieci (pod okiem opiekunów), a także osoby dorosłe. Nie ma górnej granicy wieku 🙂

Zwiedzanie ekspozycji ma charakter indywidualny i odbywa się samodzielnie.

Niektóre ze stanowisk interaktywnych należy aktywować przy pomocy plastikowej karty, umieszczonej tuż obok urządzenia. Na pewną ją zauważysz. Wystarczy przyłożyć kartę do symbolu małej białej rączki z opaską na nadgarstku, pociągnąć za pierwszą dźwignię i poczekać na zielone światło. Urządzenie jest gotowe do eksperymentowania.


Bilet “Wystawa” obejmuje:

  • korzystanie z urządzeń ekspozycji ECN, czyli samodzielne eksperymentowanie na interaktywnej wystawie,
  • wizytę w Kinie 3D.

Każdy Zwiedzający dowolnie dysponuje czasem przeznaczonym na zwiedzanie.


W Energetycznym Centrum Nauki organizowane są także zajęcia warsztatowe połączone ze zwiedzaniem wystawy. 

Bilet “Wystawa + warsztaty” obejmuje:

  • udział w zajęciach tematycznych prowadzonych w Laboratorium “Generator Mocy” (45 min.),
  • wizytę w Kinie 3D,
  • korzystanie z urządzeń ekspozycji ECN, czyli samodzielne eksperymentowanie na interaktywnej wystawie.

Sesje zwiedzania połączone z warsztatami odbywają się:

od wtorku do piątku o godz.: 8.30, 10.30 i 12.30,

Na zajęcia zapraszamy grupy zorganizowane (osoby indywidualne mogą wziąć udział w warsztatach pod warunkiem, że na daną godzinę jest zapisana grupa, w celu rezerwacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 41 278 72 50).

Dostępne tematy warsztatów znajdują się tutaj.


Bilet “Warsztaty” kosztuje 8 zł i obejmuje wyłącznie udział w zajęciach popularnonaukowych (w celu rezerwacji zajęć prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 41 278 72 50).

od wtorku do piątku o godz.: 08.30, 10.30 i 12.30

soboty o godz.: 13.00, 14.00