Energetyczne Centrum Nauki > ECN to MY > SPIN

SPIN

logotyp SPiN

Logo Porozumienia Społeczeństwo i Nauka jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Aby zapoznać się z tekstem licencji wejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

 

Porozumienie instytucji non-profit ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji.

Decyzję o stworzeniu takiej organizacji podjęliśmy wspólnie z innymi uczestnikami ostatniej, piątej już konferencji Interakcja–Integracja. W odbywających się od 2007 roku spotkaniach biorą udział przedstawiciele centrów nauki, muzeów, instytucji, stowarzyszeń udostępniających interaktywne wystawy i organizujących wydarzenia popularyzujące wiedzę. Pomimo różnych form działania łączy nas rozbudzanie ciekawości świata, podkreślanie roli indywidualnego doświadczenia, zaangażowania, kreatywności i krytycznego myślenia. Prowadzimy nieformalną działalność edukacyjną, wspomagamy lepsze rozumienie nauki i inspirujemy dialog społeczny na temat jej roli. Zależy nam na budowaniu poczucia podmiotowości oraz odpowiedzialności.

Razem chcemy zwiększać efektywność naszych działań. Planujemy m.in. wymianę dobrych praktyk, wspólne projekty o charakterze ogólnopolskim, zabieranie głosu w debacie publicznej i pozyskiwanie źródeł finansowania dla naszych pomysłów.

Członkowie Porozumienia:

Centrum Hewelianum (Gdańsk)

Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia)

Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń)

EC1 Łódź – Miasto Kultury (Łódź)

Fundacja Correspondance des Arts Muzeum Książki Artystycznej (Łódź)

Fundacja Eureka im. Prof. Jerzego Stelmacha (Szczecin)

Fundacja Park Śląski (Chorzów)

Fundacja Profesora Ciekawskiego (Bydgoszcz)

Fundacja Uniwersytet Dzieci (Kraków, Olsztyn, Warszawa, Wrocław)

Gminny Ośrodek Kultury (Świnna)

Humanitarium Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu

Instytut Badań Kompetencji – EXPLORA PARK (Wałbrzych)

Miejski Ośrodek Kultury (Olsztyn)

Muzeum Inżynierii Miejskiej (Kraków)

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (Olsztyn)

Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej (Białystok)

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (Opole)

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA (Sopot)

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)

Śląski Ogród Botaniczny (Mikołów)

Zespół Placówek Oświatowych (Opole)

Kielecki Park Technologiczny, Energetyczne Centrum Nauki (Kielce)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zielonogórski Ośrodek Kultury

Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY

Fundacja Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu

Podmioty Wspierające:

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie

Karek Design

Prestige Agata Kłósak

emQ Mirosław Kucharski

Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o.

Powiat Puławski

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Częstochowie

Centrum Kontroli Placów Zabaw sp. z o.o.

Sekretarz Porozumienia: Robert Firmhofer, Centrum Nauki Kopernik

Komitet Wykonawczy Porozumienia SPiN

Ewa Jasińska, Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia)

Tomasz Michalski, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)

Kamila Myrdek-Rak, Humanitarium. Ogrody Doświadczeń (Wrocław)

Małgorzata Stanasiuk-Mordalska, PGE Giganty Mocy (Bełchatów)

Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń)

Komitet Programowy Konferencji Interakcja–Integracja:

Dorota Wiślicka, Centrum Nauki Kopernik (Warszawa) – przewodnicząca

Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci (Kraków, Olsztyn, Warszawa, Wrocław)

Ewa Jasińska, Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia)

Tomasz Michalski, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)

Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń)

Rafał Sworst, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie